Wytyczne przygotowania pliku do druku

Ogólne zasady przyjmowania plików do druku
Dane przyjmujemy w formie elektronicznej za pośrednictwem serwera FTP lub poczty e-mail. Rekomendowanym formatem plików jest PDF lub TIF.

E-mail:
biuro@agencjamtw.com

Dane do FTP:
ftp.agencjamtw.com
użytkownik: klient@agencjamtw.com
hasło: klient

W przypadku wgrania plików na FTP należy napisać maila i poinformować o zamieszczeniu plików na serwerze. Umieszczenie opisanych plików na serwerze FTP nie zwalnia z opisu zamówienia w treści maila.

TIF - należy zachować odpowiednie parametry:
format 1:1,
rozdzielczość dostosowana do rozmiaru końcowego (zobacz tabelę rozdzielczości druku),
tryb kolorów CMYK,
bez warstw – spłaszczone,
zalecana kompresja LZW.

PDF - PrePress - zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3)
wszystkie fonty zamienione na krzywe,
rozdzielczość dostosowana do rozmiaru końcowego (zobacz tabelę rozdzielczości druku),
tryb kolorów CMYK,
projekt wyśrodkowany na stronie.

W celu zapobiegania niepoprawnemu wydrukowaniu (na wypadek rozsypania pliku), do formatu PDF prosimy przesłać także plik w formacie JPEG - jako plik poglądowy.

Uwaga!
W związku z możliwością wystąpienia błędów przy generacji plików PDF z programu Adobe Photoshop, pliki wynikowe powinny być zapisywane jako TIFF bez warstw - spłaszczone. W przypadku plików dużej wielkości możliwe jest zastosowanie skali 1:10, o czym należy poinformować w mailu.

W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przesłania projektu z rozszerzeniem CDR do wersji X6.


Kolory
Ze względu na różnorodność używanych matryc oraz ustawień monitorów, podgląd wysyłanej grafiki nie odzwierciedla w 100% odwzorowania kolorów w druku. Ze względu na różnorodność palet wyświetlania monitorów (RGB) oraz palety druku (CMYK) materiały poglądowe nie podparte jakimikolwiek próbami kolorów lub wydrukami próbnymi nie są podstawą do reklamacji dotyczącej odwzorowania kolorów w druku. Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną wymaganą w specyfikacji, klient zgadza się na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu.


Sprawdzenie pracy
Gotowy projekt przesłany do realizacji rozumiemy jako dokument elektroniczny przygotowany zgodnie z wytycznymi, gotowy do użycia w procesie druku, bez konieczności nanoszenia jakichkolwiek poprawek.

Weryfikowane są opcje podstawowe:
1) rozmiar,
2) tryb kolorów (CMYK) - w przypadku mapy bitowej przesłanej w palecie barw RBG automatycznie dostosujemy projekt do odpowiedniego profilu (plik w krzywych, który nie jest przygotowany w palecie barw CMYK odsyłamy do poprawienia)
3) wymagane marginesy i spady.

Odrzucenie pliku powoduje konieczność poprawienia projektu i wydłuża termin wykonania zlecenia o czas potrzebny na poprawę projektu i jego ponowne załadowanie do naszego systemu. Zawsze o tym fakcie są Państwo poinformowani drogą mailową. W uwagach określamy rodzaj problemu i sugestie jak plik poprawić.

Uwaga! Poniższe rzeczy nie są sprawdzane:
1) treść merytoryczna,
2) walory estetyczne projektu,
3) prawidłowa rozdzielczość map bitowych.


Weryfikacja kolorystyczna - opcja na życzenie Klienta
Oferujemy możliwość wykonania druków próbnych na danym materiale w celu zdefiniowania kolorystyki. Kolory na materiałach mogą się od siebie różnić, ze względu na druk na różnych podłożach - spowodowane jest to odmienną wchłanialnością tuszu. Różnice mogą wynikać także przy druku na różnych profilach maszyn.


Pliki z opisem przygotowania do druku poszczególnych produktów: